Dzisiaj jest Pi▒tek, 06 marca 2015 r.
  BIP :: AKTY PRAWNE :: Uchwa┼éy RM 2002-2006
 Menu podr─Öczne
• Strona G┼é├│wna
• Powiadom Redakcj─Ö
• BIP.GOV.PL
 Serwis Informacyjny
• www.murowana-goslina.pl
 eURZ─äD
• ePUAP
• profil zaufany - ePUAP
• zak┼éadanie profilu zaufanego
• instrukcje - ePUAP
• Portal mapowy
 Wnioski Online
• INFO
• Dotacje
• Dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza
• Ewidencja ludno┼Ťci
• Gospodarka komunalna
• Gospodarka nieruchomo┼Ťciami
• Planowanie przestrzenne
• Podatki
• Urz─ůd Stanu Cywilnego
 ORGANY
• Rada Miejska 2014-2018
• Komisje Rady Miejskiej
• Burmistrz
• Zast─Öpca Burmistrza
• Organizacja Urz─Ödu
• Sprawozdania Burmistrza 2014-2018
• O┼Ťwiadczenia maj─ůtkowe
 AKTY PRAWNE
• Statut Miasta
• Regulamin Rady Miejskiej
• Akty prawa miejscowego
• Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urz─Ödowy Woj. Wlkp.
• Podatki i op┼éaty lokalne
• Interpretacje przepis├│w prawa podatkowego
• Gospodarka komunalna
• Wyniki kontroli
• Uchwa┼éy RM 2014-2018
• Uchwa┼éy RM 2010-2014
• Uchwa┼éy RM 2006-2010
• Uchwa┼éy RM 2002-2006
• Protoko┼éy RM 2014-2018
• Protoko┼éy RM 2010-2014
• Projekty uchwa┼é 2014-2018
• Projekty uchwa┼é 2010-2014
• Projekty uchwa┼é 2006-2010
• Zarz─ůdzenia Burmistrza 2014-2018
• Zarz─ůdzenia Burmistrza 2010-2014
• Wybory
 GOSPODARKA
• BUD┼╗ET GMINY
• Ulgi w podatkach
• Mienie komunalne
• Sp├│┼éki Prawa Handlowego
• Zam├│wienia publiczne
• Obwieszczenia
• Rejestry inne
• Zapytania ofertowe
• Umorzenia niepodatkowe
• Przetargi na nieruchomo┼Ťci
• Oferty inwestycyjne
• Strategia rozwoju
• Oferty pracy
• Publicznie dost─Öpny wykaz danych o ┼Ťrodowisku i jego ochronie
• Organizacje pozarz─ůdowe
 BIP MUROWANA GO┼ÜLINA
• Szukaj
• Redakcja Biuletynu
• Rejestr zmian
• Zaloguj si─Ö
  Uchwa┼éy Rady Miejskiej s─ů dost─Öpne do wgl─ůdu oraz pobrania i odp┼éatnego wydruku w siedzibie Urz─Ödu w Biurze Rady Miejskiej.

Uchwała Nr XXXIX/421/2006

z dnia: 04.09.2006

w sprawie: przyst─ůpienia do sporz─ůdzenia zmiany miejscowego planu og├│lnego zagospodarowania przestrzennego Murowana Go┼Ťlina w obr─Öbie teren├│w aktywizacji gospodarczej w Murowanej Go┼Ťlinie

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27. marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8. marca 1990r. – o samorz─ůdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Murowanej Go┼Ťlinie uchwala co nast─Öpuje:

┬ž 1.
1. Przyst─Öpuje si─Ö do sporz─ůdzenia nast─Öpuj─ůcych zmian w:
1) w miejscowym planie og├│lnym zagospodarowania przestrzennego teren├│w aktywizacji gospodarczej w Murowanej Go┼Ťlinie, uchwalonej przez Rad─Ö Miejsk─ů w Murowanej Go┼Ťlinie uchwa┼é─ů nr X/117/2003 (opublikowan─ů w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 587);
2. Granice obszaru obj─Ötego projektem zmiany planu zosta┼éy przedstawione na mapie stanowi─ůcej za┼é─ůcznik do niniejszej uchwa┼éy.

┬ž 2.
1. Przedmiot niniejszej zmiany polega┼é b─Ödzie na zmianie przebiegu drogi oznaczonej w obowi─ůzuj─ůcym planie symbolem 8 K-D:
a) charakter zmiany: wykre┼Ťlenie z planu zagospodarowania przestrzennego teren├│w aktywizacji gospodarczej w Murowanej Go┼Ťlinie planowanej drogi w cz─Ö┼Ťci┬á zaznaczonej na za┼é─ůczniku graficznym do niniejszej uchwa┼éy.
2. Zakres ustale┼ä zmiany planu obejmuje problematyk─Ö okre┼Ťlon─ů w art. 15
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz jest zgodny z rozporz─ůdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. – w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

┬ž 3.
┼ü─ůcznie z projektem zmiany miejscowego planu, o kt├│rym mowa w ┬ž 1, zostanie sporz─ůdzona prognoza skutk├│w finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

┬ž 4.
Wykonanie uchwa┼éy powierza si─Ö Burmistrzowi Murowanej Go┼Ťliny.

┬ž 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do Uchwa┼éy Nr XXXIX/421/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Go┼Ťlinie
z dnia 04 wrze┼Ťnia 2006 roku

Uchwa┼éa wszczyna procedur─Ö zmiany zapis├│w Uchwa┼éy nr X/117/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Go┼Ťlinie z dnia 27 pa┼║dziernika 2003 roku.
Likwidacja drogi 8 K-D na odcinku oznaczonym w za┼é─ůczniku graficznym umo┼╝liwi rozw├│j i rozbudow─Ö zgodn─ů z wymogami technologicznymi firmy „Hilding” dzia┼éaj─ůcej obecnie na terenie 5 AG niniejszego planu.
Korekcie ulegnie tak┼╝e zakres opracowania przedstawiony w za┼é─ůczniku nr 1 do niniejszej uchwa┼éy.Umieszczono w bazie: 2006-09-09 15:48:43
Ostatnio zmodyfikowany: 2006-09-09 15:48:43 przez Wojciech Hybza
Liczba wyswietlen: 569
Autor informacji: UMiG
Zapisany przez: Wojciech HybzaUchwa┼éy Rady Miejskiej s─ů dost─Öpne do wgl─ůdu oraz pobrania i odp┼éatnego wydruku w siedzibie Urz─Ödu w Biurze Rady Miejskiej.
- kategoria - BIP - WWW


Poka┐ informacje z:
 
 kontakt z nami :: redakcja serwisu :: webmaster
Copyright 2003 UMiG Murowana GoÂlina & Kuba Kucharzewski. 
Wszelkie prawa zastrze┐one.