Deklaracja dostępności

Gmina Murowana Goślina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.murowana-goslina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2002-02-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2016-06-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-31

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Pliki PDF ze zeskanowanymi dokumentami, których autorami są inne instytucje. (powód: Pliki nie zostały wytworzone przez podmiot publiczny składający deklarację.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest 618923600 .

Informacja zwrotna

Tel. 618923600

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2020 23:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominik Kowal
Ilość wyświetleń: 350
01 kwietnia 2020 00:50 (Dominik Kowal) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
01 kwietnia 2020 00:47 (Dominik Kowal) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
01 kwietnia 2020 00:40 (Dominik Kowal) - Aktualizacja deklaracji dostepności.