Akty prawa miejscowego

Wybierz rok

UCHWAŁA NR IV/46/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywność dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR IV/45/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR IV/44/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie okreśelnia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR IV/40/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR IV/36/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR IV/35/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 103/3 i 151 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR IV/28/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR IV/27/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/25/2018

z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/11/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia osiedli samorządowych miasta Murowana Goślina