Akty prawa miejscowego

Wybierz rok

UCHWAŁA NR VIII/86/2019

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR VIII/85/2019

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR VIII/84/2019

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/83/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolengo i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR VII/82/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/398/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR VII/81/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

UCHWAŁA NR VII/79/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wsyokości bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

UCHWAŁA NR VII/77/2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/76/2019

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR VI/74/2019

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie projktu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstaowowych obowiązujących od dnia 1 września 2019 r.