Akty prawa miejscowego

Wybierz rok

UCHWAŁA NR VI/76/2019

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR VI/74/2019

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie projktu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstaowowych obowiązujących od dnia 1 września 2019 r.

UCHWAŁA NR V/64/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia osiedli samorządowych miasta Murowana Goślina

UCHWAŁA NR V/63/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR V/62/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce ba terenie gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR V/61/2019

z dnnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

UCHWAŁA NR V/60/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

UCHWAŁA NR V/59/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019"

UCHWAŁA NR V/55/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 45/1 w Łoskoniu Starym

UCHWAŁA NR V/53/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok