Akty prawa miejscowego (2016)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXVII/243/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Brackiej i Śliwkowej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXVII/242/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Murowana Goślina na lata 2016 - 2019"

UCHWAŁA NR XXVII/241/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR XXVII/237/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVII/236/2016

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVI/234/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXVI/233/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVI/232/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mściszewie

UCHWAŁA NR XXV/230/2016

w sprawie zaliczenia byłej drogi powiatowej nr 2393P relacji Boduszewo - Karczewo na odcinku od drgoi powiatowej nr 2398P do granicy powiatu poznańskiego na terenie gminy Murowana Goślina do kategorii dróg gminnych