Akty prawa miejscowego (2017)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/364/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/363/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Sattutu Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 196 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 36/5, 36/6, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/13, 36/15 w Białęgach

UCHWAŁA NR XXXVIII/351/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/350/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwału budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/347/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Stautu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXXVII/342/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługoi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabuzreniami psychicznymi oraz szczegółowyc warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia...

UCHWAŁA NR XXXVII/339/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/336/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli jezioro Kamińsko,gmina Murowana Goślina