Akty prawa miejscowego

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XL/387/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Sattutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XL/386/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XL/385/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/384/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Przebędowie i Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/383/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miesjkiego w Murowanej Goślinie.

UCHWAŁA NR XL/381/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XL/377/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/371/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/369/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/368/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawia nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie