Akty prawa miejscowego

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVII/342/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługoi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabuzreniami psychicznymi oraz szczegółowyc warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia...

UCHWAŁA NR XXXVII/339/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/336/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli jezioro Kamińsko,gmina Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXXVII/325/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazy ulicy w Rakowni

UCHWAŁA NR XXXVII/332/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 313/2 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/331/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 56/33, 56/32 i 56/1

UCHWAŁA NR XXXVII/326/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie oplaty targowej na rok 2018, poboru opłaty targowej w drodze inaksa oraz wyznaczenia inkasenta i okreslenia wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXXVII/325/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta co celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVII/324/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/323/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sopuszczenia zapałty opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Murowana Goślina instrumentem płatniczym