Akty prawa miejscowego

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XL/377/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/371/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/369/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/368/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawia nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXIX/367/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Murowana Goślina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

UCHWAŁA NR XXXVIII/364/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/363/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Sattutu Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 196 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 36/5, 36/6, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/13, 36/15 w Białęgach

UCHWAŁA NR XXXVIII/351/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok