Akty prawa miejscowego

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXV/221/2016

w sprawie nadania nazwy ulicy w Głębocku

UCHWAŁA NR XXV/218/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/212/2016

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXIV/211/2016

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV/210/2016

w sprawie opłaty targowej na 2017 rok, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXIV/209/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIV/206/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/200/2016

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXIII/199/2016

w sprawie zmiany miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część B dla terenu 1RM

UCHWAŁA NR XXIII/198/2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A, gmina Murowana Goślina