Akty prawa miejscowego

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXIII/197/2016

w sprawie ustalenia stref taryfowych i opłat za usługi przewozowe oraz ustalenia osób uprawnionych do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXIII/195/2016

w sprawie nadania nazw ulic w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXIII/192/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok