Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR IV/52/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakladowego MG Sport i Nieruchomości Sp.z.o.o.

UCHWAŁA NR IV/51/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zadanie z zakresu ochrony zdrowia

UCHWAŁA NR IV/50/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/49/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/48/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wysokości diet radnych gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR IV/47/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR IV/46/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pzryznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywność dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR IV/45/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR IV/44/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR IV/43/2018

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2019 rok