Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR IX/112/2019

z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta i gminy Murowana Goślina Pani Cecylii Jeżewskiej

UCHWAŁA NR IX/111/2019

z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy Murowana Goślina Pani Irenie Błachowiak

UCHWAŁA NR IX/110/2019

z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport i Nieruchomości Sp.z.o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR IX/109/2019

z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Jubileuszu 630-lecia Murowanej Gośliny

UCHWAŁA NR IX/108/2019

z dbia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 202 r. do 2023 r.

UCHWAŁA NR IX/107/2019

z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR IX/106/2019

z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

UCHWAŁA NR IX/105/2019

z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań...

UCHWAŁA NR IX/104/2019

z dnia 17 czerca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowywch prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujacych od dnia 1 września 2019 roku

UCHWAŁA NR IX/103/2019

z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie diet dla sołtysów