Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR VI/76/2019

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR VI/75/2019

z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warszatu Terapii Zajęciowej

UCHWAŁA NR VI/74/2019

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/72/2019

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murowana Goślina na lata 2018-2021 z perpsektywą do 2025 roku"

UCHWAŁA NR VI/71/2019

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dia 5 lutego 2019 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w porozumieniu z dnia 23 czerwca 2017 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Murowana Goślina

UCHWAŁA NR VI/70/2019

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR VI/67/2019

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport i Nieruchomości Sp.z.o.o z siedzibą w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR V/66/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zadania skwerowi nazwy Mistrza Jana Twaroga

UCHWAŁA NR V/65/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia diet przewodniczących osiedli samorządzowych

UCHWAŁA NR V/64/2019

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia osiedli samorządowych miasta Murowana Goślina