Uchwały Rady Miejskiej (2007)

Wybierz rok

Uchwała Nr XIII/139/2007

z dnia: 17.12.2007 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach...

Uchwała Nr XIII/138/2007

z dnia: 17.12.2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/103/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591...

Uchwała Nr XIII/137/2007

z dnia: 17.12.2007 w sprawie: uchylenia Uchwały nr XI/96/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 września 2007 roku dotyczącej upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w celu realizacji inwestycji „Modernizacja pałacu na potrzeby użyteczności publicznej wraz z parkiem w Murowanej Goślinie” Na...

Uchwała Nr XIII/135/2007

z dnia: 17.12.2007 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/91/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 września 2007r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadania: „Budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w m....

Uchwała Nr XIII/134/2007

z dnia: 17.12.2007 w sprawie: uchylenia Uchwały nr XI/89/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 września 2007 roku dotyczącej upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w celu realizacji inwestycji ,Opracowania koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulicy Starczanowskiej, Spokojnej, Młyńskiej, Jodłowej,...

Uchwała Nr XIII/133/2007

z dnia: 17.12.2007 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w roku 2009 w celu realizacji inwestycji ,,Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9 e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr...

Uchwała Nr XIII/132/2007

z dnia: 17.12.2007 w sprawie: zmiany Uchwały nr X/82/2007 Rady Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 27 sierpnia 2007 roku dotyczącej upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w 2008 roku w celu realizacji inwestycji ,,Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt....

Uchwała Nr XIII/131/2007

z dnia: 17.12.2007 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania bezdomnych zwierząt. Na podstawie art. 74 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje: § 1. Gmina Murowana Goślina przekazuje zadanie...

Uchwała Nr XIII/130/2007

z dnia: 17.12.2007 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 d, i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ust. 1, 188 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U....

Uchwała Nr XIII/127/2007

z dnia: 17.12.2007 w sprawie: w sprawie:uchylenia Uchwały nr IX/75/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2007 roku dotyczącej upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w roku 2008 w celu realizacji inwestycji w zakresie opracowania projektów budowlano wykonawczych...