Uchwały Rady Miejskiej (2011)

Wybierz rok

Uchwała Nr XII/133/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Murowana Goślina w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr XII/132/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej postanowień projektu uchwały w sprawie planu aglomeracji Murowana Goślina.

Uchwała Nr XII/131/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Uchwała Nr XII/130/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/308/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych oraz ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych przy korzystaniu z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego na regularnych liniach autobusowych...

Uchwała Nr XII/129/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/86/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych, ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu na regularnych...

Uchwała Nr XII/128/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę.

Uchwała Nr XII/127/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/299/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Uchwała Nr XII/126/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów.

Uchwała Nr XII/125/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.

Uchwała Nr XII/124/2011

z dnia: 19.12.2011 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok.