Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała Nr III/36/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości Na podstawie art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.Nr94, poz.431 z 1993 roku z późn. zmianami ), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr200, poz.1682) i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia...

Uchwała Nr III/35/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2003 - 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta...

Uchwała Nr III/34/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591), art.109, art.116, art. 122, art. 124 ust. 1 pkt. 7 i art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 1998...

Uchwała Nr III/33/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, tekst jednolity) oraz art. 48 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U....

Uchwała Nr III/32/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: wykazu wydatków budżetu gminy na rok 2002, które nie wygasają. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zm.) oraz art.130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr...

Uchwała Nr II/29/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: określenia wzorów formularzy dotyczących informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości Na podstawie art. 6 a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz.431 z 1994 r. z późniejszymi...

Uchwała Nr II/28/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: Ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94 poz. 431 z 1993 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: §...

Uchwała Nr II/27/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) i art.10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 pkt 4...

Uchwała Nr II/26/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity...

Uchwała Nr II/25/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: ustalenia opłaty targowej na 2003 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84...