Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała Nr II/16/2002

z dnia: 02.12.2002 r. w sprawie: nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Murowana Goślina oraz na terenie gminy w miejscowościach Mściszewo, Złotoryjsko. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz stosowne...

Uchwała Nr II/15/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: wyłączenia członka Zarządu Miasta i Gminy z prac nad opracowaniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy za rok 2002. Na podstawie art. 18a i art.25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §...

Uchwała Nr II/14/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr 192/XXIV/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Gośinie z dnia 23 października 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet. Na podstawie art.25 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada...

Uchwała Nr I/12/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2002 - 2006 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta...

Uchwała Nr I/10/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: powołania Komisji Statutowej - doraźnej Komisji Rady Miejskiej Na podstawie 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 pkt 4 Statutu Miasta i Gminy uchwalonego uchwałą Nr 334/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej...

Uchwała Nr I/09/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Na podstawie art.21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 pkt.2 Statutu Miasta i Gminy uchwalonego uchwałą Nr 334/XXXVIII/2002 Rady...

Uchwała Nr I/08/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Rady Miejskiej zwaną w skrócie Komisją Oświaty. Na podstawie art.21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 pkt. 2 Statutu Miasta...

Uchwała Nr I/07/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych, Rol-nictwa, Rzemiosła i Handlu Rady Miejskiej zwaną w skrócie Komisją Gospo-darczą. Na podstawie art.21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi...

Uchwała Nr I/06/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Na podstawie art.21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 16 pkt. 2 Statutu Miasta i Gminy uchwalonego uchwałą Nr 334/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej...

Uchwała Nr I/05/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Rady Miejskiej zwaną w skrócie Komisją Oświaty. Na podstawie art.21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 16 pkt. 2 Statutu Miasta...