Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała Nr I/02/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Na podstawie art.19 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt. 1 Statutu Miasta i Gminy uchwalonego uchwałą Nr 334/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej...

Uchwała Nr I/01/2002

z dnia: 15.11.2002 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Na podstawie art.19 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 12 pkt.1 Statutu Miasta i Gminy uchwalonego uchwałą Nr 334/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej...