Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała Nr III/32/2002

z dnia: 23.12.2002 w sprawie: wykazu wydatków budżetu gminy na rok 2002, które nie wygasają. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zm.) oraz art.130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr...

Uchwała Nr II/29/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: określenia wzorów formularzy dotyczących informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości Na podstawie art. 6 a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz.431 z 1994 r. z późniejszymi...

Uchwała Nr II/28/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: Ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94 poz. 431 z 1993 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: §...

Uchwała Nr II/27/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) i art.10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 pkt 4...

Uchwała Nr II/26/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity...

Uchwała Nr II/25/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: ustalenia opłaty targowej na 2003 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84...

Uchwała Nr II/24/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zmianami ), art.5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity...

Uchwała Nr II/23/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania pod nazwą Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1 Postanawia się zaciągnąć zobowiązania finansowe w zakresie...

Uchwała Nr II/22/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania pod nazwą ?modernizacja mostu w Raduszynie i opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz projektu technicznego zbiornika Raduszyn? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku...

Uchwała Nr II/21/2002

z dnia: 2.12.2002 w sprawie: wykazu wydatków budżetu gminy na rok 2002, które nie wygasają. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zm.) oraz art.130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr...