Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLVIII/440/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie ochotnica Dolna dotkniętej klęską żywiołową z pzreznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w dniu 19 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/439/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn.: "Projekt koncepcyjny budowy chodinika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica Powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina"

UCHWAŁA NR XLVIII/438/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/407/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewówdztwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewówdzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania...

UCHWAŁA NR XLVIII/437/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina"

UCHWAŁA NR XLVIII/436/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR XLVIII/435/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goslina na lata 2018-2036

UCHWAŁA NR XLVIII/434/2018

z dia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVII/433/2018

z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polnej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLVI/432/2018

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Murowana Goslina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XLVI/431/2018

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczacych zmian wprowadzonych do statutów sołectw i osiedli samorządowych Gminy Murowana Goślina