Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR II/4/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie Wileoletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goslina na lata 2018-2036

UCHWAŁA NR II/3/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR I/2/2018

z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczągo Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR I/1/2018

z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XLVIII/450/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR XLVIII/449/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLVIII/448/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/399/2018 z dnia 20 marca 2018 roku dotyczącej podj ecia działań mających na celu wspieranie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Murowana Goślina poprzez realizację Programu "Goślińska Karta Seniora"

UCHWAŁA NR XLVIII/447/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, pzy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Długiej Goślinie w gminie Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLVIII/446/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A

UCHWAŁA NR XLVIII/445/2018

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla działek nr 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie