Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XL/382/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA XL/381/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierztąt na 2018 rok

UCHWAŁA NR XL/380/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/379/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni

UCHWAŁA XL/378/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia meijscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/377/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/376/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XL/375/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport i Nieruchomości Sp.z.o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/374/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: dofinansowanie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Gołańcz

UCHWAŁA NR XL/373/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu