Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/358/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzrennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/357/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białęg i Białężyna

UCHWAŁA NR XXXVIII/356/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni

UCHWAŁA NR XXXVIII/355/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/3 i części działki nr 151 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 196 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego dla działek: 36/5, 36/6, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/13, 36/15 w Białęgach

UCHWAŁA NR XXXVIII/352/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2036

UCHWAŁA NR XXXVIII/351/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/350/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/349/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 - 2036