Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/362/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczacego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/361/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy-modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach

UCHWAŁA NR XXXVIII/360/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia

UCHWAŁA NR XXXVIII/359/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie działalności Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/358/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzrennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/357/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białęg i Białężyna

UCHWAŁA NR XXXVIII/356/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni

UCHWAŁA NR XXXVIII/355/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/3 i części działki nr 151 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 196 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego dla działek: 36/5, 36/6, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/13, 36/15 w Białęgach