Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XL/376/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XL/375/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport i Nieruchomości Sp.z.o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/374/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: dofinansowanie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Gołańcz

UCHWAŁA NR XL/373/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XL/372/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 - 2036

UCHWAŁA NR XL/371/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/370/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018-2036

UCHWAŁA NR XXXIX/369/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwaly budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/368/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXIX/367/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych orzez podmiot inny niż Gmina Murowana Goślina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji