Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR II/15/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR II/14/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR II/13/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR II/12/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR II/11/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia osiedli samorządowych miasta Murowana Goślina

UCHWAŁA NR II/10/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z...

UCHWAŁA NR II/9/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/408/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR II/8/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2019 rok"

UCHWAŁA NR II/7/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019

UCHWAŁA NR II/6/2018

z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek na podatek od środków transportowych na 2019 rok