Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLIV/424/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLIV/423/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości diet radnych gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLIV/422/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulicy: Sowiej, Goślińskiej i Klinowej

UCHWAŁA NR XLIV/421/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLIV/420/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLIV/419/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaraji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolengo i podatku leśnego

UCHWAŁA NR XLIV/418/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Murowana Goślina lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których...

UCHWAŁA NR XLIV/417/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

UCHWAŁA NR XLIV/416/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018-2036

UCHWAŁA NR XLIV/415/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok