Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVI/309/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2036

UCHWAŁA NR XXXVI/308/2017

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXV/307/2017

z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2036

UCHWAŁA NR XXXV/306/2017

z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XXX/271/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, wniesioną przez Prokuratora...

UCHWAŁA NR XXXV/305/2017

z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las i Gminą Czerwonak i Gminą Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXXIV/303/2017

z dnia 13 czewrca 2017 r. w sprawoe zawarcia porozumienia międzygmminego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina w zakresielokalnego transpotu zbiorowego

UCHWAŁA NR XXXIV/302/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXIV/301/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

UCHWAŁA NR XXXIV/300/2017

z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/261/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i gminy Murowana Goślina poprzez realizację programu "Duża Rodzina"