Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLI/390/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 - 2036

UCHWAŁA NR XLI/389/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XL/388/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy - modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach

UCHWAŁA NR XL/387/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XL/386/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina

UCHWAŁA XL/385/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/384/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Przebędowie i Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/383/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XL/382/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA XL/381/2018

z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierztąt na 2018 rok