Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLVI/431/2018

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczacych zmian wprowadzonych do statutów sołectw i osiedli samorządowych Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLVI/430/2018

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/238/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, oprocentowania rozłożonej na raty ceny nieruchomosci i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

UCHWAŁA NR XLVI/429/2018

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białęg i Białęzyna

UCHWAŁA NR XLIV/428/2018

z dnia 28 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XLIV/427/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. :Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina-Karczewo (ul. Gnież=źnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)"

UCHWAŁA NR XLIV/426/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLIV/425/218

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLIV/424/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLIV/423/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości diet radnych gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XLIV/422/2018

z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, w rejonie ulicy: Sowiej, Goślińskiej i Klinowej