Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVII/340/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XIII/117/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku w Murowanej Goślinie, wniesioną przez Prokuratora Rejonowego Poznań - Stare Miasto do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

UCHWAŁA NR XXXVII/339/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/338/2017

z dnia 30 październikaa 2017 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiedzy Miastem Poznań a Gminą Murowana Goślina w zakresie usług edukacyjnych

UCHWAŁA NR XXXVII/337/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XXXI/278/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli jezioro Kamińsko, gmina Murowana Goślina, wniesioną przez Prokuratora Rejonowego Poznań - Stare Miasto do Wojewódzkiego...

UCHWAŁA NR XXXVII/336/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli jezioro Kamińsko, gmina Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXXVII/335/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rakowni

UCHWAŁA NR XXXVII/334/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracu Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/333/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: J. Milewskiego, S. Motylewskiego, S. Radomskiego i B. Kłosa w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/332/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 313/2 w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/331/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 56/33, 56/32 i 56/1