Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVII/347/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXXVII/346/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskicg w Długiej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/345/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stweirdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leona Masiakowskiego w Białężynie

UCHWAŁA NR XXXVII/344/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/343/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szećioletniej Szkoły Podstawowej im. Karola Marcinkoweskiego nr 1 w Murowanej Goślinie w osmioletnią Szkołę Podstawową im Karola Marcinkoweskiego nr 1 w Muroawanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/342/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odplatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia...

UCHWAŁA NR XXXVII/341/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/340/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XIII/117/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku w Murowanej Goślinie, wniesioną przez Prokuratora Rejonowego Poznań - Stare Miasto do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

UCHWAŁA NR XXXVII/339/2017

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVII/338/2017

z dnia 30 październikaa 2017 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiedzy Miastem Poznań a Gminą Murowana Goślina w zakresie usług edukacyjnych