Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXIX/370/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018-2036

UCHWAŁA NR XXXIX/369/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwaly budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/368/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXIX/367/2018

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych orzez podmiot inny niż Gmina Murowana Goślina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

UCHWAŁA NR XXXVIII/366/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/365/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/364/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/363/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXXVIII/362/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczacego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/361/2017

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy-modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach