Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 184/2019

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2019 roku

Zarządzenie Nr 183/2019

w sprawie utworzenia Kancelarii Materiałów Niejawnych i powołania Kierownika Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 182/2019

w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 181/2019

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

Zarządzenie nr 180/2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarządzenie Nr 179/2019

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 178/2019

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 177/2019

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 176/2019

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 175/2019

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego