Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie nr 514/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 513/2017

w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2017 roku

Zarządzenie Nr 512/2017

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 511/2017

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017-2036

Zarządzenie Nr 510/2017

w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 509/2017

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 508/2017

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579 i poz....

Zarządzenie Nr 507/2017

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 506/2017

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu