Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 55/2019

w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli mnieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 54/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie Nr 53/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 52/2019

w sprawie: powołania komisji przetargowej do prowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Budowa sieci wodociągowej w Rakowni"

Zarządzenie Nr 51/2019

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2019 roku

Zarządzenie Nr 50/2019

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko referent ds. finansowych

Zarządzenie Nr 49/2019

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2019 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 48/2019

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wykonywania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości Sp.z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 47/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do preprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy drug brukowych i gruntowych za pomocą kruszywa, destruktu i profilowanie na terenie Miasta...

Zarządzenie Nr 46/2019

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności oraz kryteriów naboru w postepowaniu rekrutacyjnymi w postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina na rok szkolny 2019/2020