Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 823/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 822/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 821/2018

w sprawie informacji Komisarza Wyborczego o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika...

Zarządzenie Nr 820/2018

w sprawie zmiany zarządzenia nr 815/2018 z dnia 07.09.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 799/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 09.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Zarządzenie Nr 819/2018

w sprawie powołania gminnego zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie Nr 818/2018

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zarządzenie Nr 817/2018

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Informatycznego ds. obsługi informatycznej wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie Nr 816/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 807/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 815/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 799/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 09.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 814/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko główny specjalista ds. inwestycji