Zarządzenia Burmistrza (2003)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 131/2004

z dnia: 31.12.2003 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Murowanej Goślinie Na podstawie § 1 Uchwały Nr 158/XXXII/98 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 1998 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie uprawnień w zakresie ustalania opłat...

Zarządzenie Nr 130/2003

z dnia: 29.12.2003 w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie § 12 Uchwały Nr III/34/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok oraz art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003...

Zarządzenie Nr 129/2003

z dnia: 19.12.2003 w sprawie: umorzenia odsetek z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku komunalnym Informacja: Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych treść zarzadzenia nie jest publikowana.

Zarządzenie Nr 128/2003

z dnia: 19.12.2003 w sprawie: umorzenia odsetek z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku komunalnym Informacja: Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych treść zarzadzenia nie jest publikowana.

Zarządzenie Nr 127/2003

z dnia: 19.12.2003 w sprawie: umorzenia odsetek z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku komunalnym Informacja: Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych treść zarzadzenia nie jest publikowana.

Zarządzenie Nr 126/2003

z dnia: 19.12.2003 w sprawie: umorzenia odsetek z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku komunalnym Informacja: Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych treść zarzadzenia nie jest publikowana.

Zarządzenie Nr 125/2003

z dnia: 19.12.2003 w sprawie: umorzenia odsetek z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku komunalnym Informacja: Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych treść zarzadzenia nie jest publikowana.

Zarządzenie Nr 124/2003

z dnia: 16.12.2003 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 123/2003

z dnia: 12.12.2003 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania inwentaryzacji sprzętu oc Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, póz. 1541 z późn. zm.) zarządzam co następuje: § 1 W celu przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu oc powołuję...

Zarządzenie Nr 122/2003

z dnia: 12.12.2003 w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2004 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zm.) Burmistrz...