Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 494/2009

z dnia: 31.12.2009 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Zarządzenie Nr 493/2009

z dnia: 31.12.2009 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie zadania...

Zarządzenie Nr 492/2009

z dnia: 31.12.2009 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2009 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 491/2009

z dnia: 31.12.2009 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5) lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie zadania pn.: Świadczenie...

Zarządzenie Nr 490/2009

z dnia: 31.12.2009 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5) lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie zadania pn.: Świadczenie...

Zarządzenie Nr 488/2009

z dnia: 30.12.2009 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/259/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok oraz art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249,...

Zarządzenie Nr 487/2009

z dnia: 28.12.2009. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 462/2009 Na podstawie art. 14 i 15 ust.1 pkt.2, w związku z art. 20 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam, co następuje: §1 W zarządzeniu nr 462 /2009 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie powołania...

Zarządzenie Nr 486/2009

z dnia: 22.12.2009 w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym...

Zarządzenie Nr 485/2009

z dnia: 22.12.2009 w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenia kontroli zagospodarowania nieruchomości pałacowej w Nieszawie Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e : § 1 Powołuję Komisję w...

Zarządzenie Nr 484/2009

z dnia: 18.12.2009. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki (art. 5 ust. 1 w związku z art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie zadania pn.: Kompleksowa...