Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 238/2015

z dnia: 31.12.2015 r. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2015 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 237/2015

z dnia: 31.12.2015. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia...

Zarządzenie Nr 236/2015

z dnia: 30.12.2015. w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie Nr 235/2015

z dnia: 30.12.2015 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2016 rok

Zarządzenie Nr 234/2015

z dnia: 30.12.2015 r. w sprawie: wykonywania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 233/2015

z dnia: 30.12.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadwarciańskiej w Murowanej Goślinie wraz z odcinkami przyłączy do granicy działek

Zarządzenie Nr 232/2015

z dnia: 23.12.2015 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kontroli dokonywania wydatków oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 231/2015

z dnia: 23.12.2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 230/2015

z dnia: 23.12.2015 r. w sprawie: powołania komisji do oceny ofert złożonych na stanowisko "Opiekun uczniów w czasie dowozu do i ze szkoły"

Zarządzenie Nr 229/2015

z dnia: 21.12.2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina