Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 471/2016

w sprawie wykonywania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 470/2016

w sprawie określenia zasad korzystania oraz wynajmowania sal wraz z zapleczem w świetlicy w Uchorowie Gmina Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 469/2016

w sprawie określenia zasad korzystania oraz wynajmowania sal wraz z zapleczem w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 468/2016

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie nr 467/2016

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Zarządzenie nr 466/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 465/2016

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 464/2016

w sprawie zaopatrzenia i użytkowania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, umundurowania oraz okularów korekcyjnych

Zarządzenie Nr 463/2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2016-2036

Zarządzenie Nr 462/2016

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina