Zarządzenia Burmistrza (2006)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 415/2006

z dnia: 05.01.2006 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r , Nr 46, poz.543 ze zm.) art. 4 pkt 3i ustawy z...

Zarządzenie Nr 414/2006

z dnia: 05.01.2006 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 389/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17.11.2005 w sprawie odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje: §...

Zarządzenie Nr 413/2006

z dnia: 01.01.2006 w sprawie: podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia...