Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie nr 656/2017

w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonym stanowisku w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina”

Zarządzenie Nr 655/2017

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Bonawentury Gaszyńskiego w Murowanej Goślinie

Zarządzenie nr 654/2017

w sprawie wykonania i rozliczenia z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną z siedzibą w Murowanej Goslinie

Zarządzenie nr 653/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 – 2036

Zarządzenie Nr 652/2017

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkól prowadzonych przez gminę Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 651/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 a)) na wykonanie zadania pn.: Wykonanie usługi w zakresie utrzymania oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na urządzeniach stanowiących...

Zarządzenie nr 650/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 649/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 648/2017

w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 647/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok