Zarządzenia Burmistrza (2002)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 035/2002

z dnia: 07.06.2002 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r., Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami) art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990...

Zarządzenie Nr 034/2002

z dnia: 07.06.2002 w sprawie: ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego celem wyłonienia oferenta na wybudowanie i eksploatacyjną obsługę składowiska odpadów komunalnych na oddanej w dzierżawę, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Murowana Goślina. Działając na...

Zarządzenie Nr 033/2002

z dnia: 07.06.2002 w sprawie: konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku nr 142, poz. 1591), § 9 ust. 2 Statutu Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie, oraz uchwały Zarządu Miasta...

Zarządzenie Nr 032/2002

z dnia: 07.06.2002 w sprawie: konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku nr 142, poz. 1591), § 13 ust. 1 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji...

Zarządzenie Nr 030/2002

z dnia: 21.05.2002 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntu na własność gminy. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.20 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 roku, nr 46, poz.543)...

Zarządzenie Nr 029/2002

z dnia: 21.05.2002 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntu na własność gminy. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, póz.1591 z późniejszymi zmianami) art.20 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami f Dz. U. z 2000 roku, nr...

Zarządzenie Nr 027/2002

z dnia: 14.05.2002 w sprawie: zasad ubiegania się o wsparcie form dodatkowego kształcenia i rozwijania zainteresowań uczniów w ramach realizacji ?Polityki Oświatowej Miasta i Gminy Murowana Goślina w latach 2002-2010. Na podstawie Uchwały Nr 350/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Zarządzenie Nr 026/2002

z dnia: 10.05.2002 w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku, Nr 46, póz.543 z późniejszymi zmianami) art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 025/2002

z dnia: 10.05.2002 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Na podstawie art.37 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 roku, Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami) art.30 ust.1, pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym " TARGET="_blank"...

Zarządzenie Nr 024/2002

z dnia: 23.04.2002 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r., Nr 46, póz. 543 z późniejszymi zmianami) art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990...