Zarządzenia Burmistrza (2007)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 153/2007

z dnia: 30.11.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....

Zarządzenie Nr 152/2007

z dnia: 29.11.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....

Zarządzenie Nr 151/2007

z dnia: 23.11.2007 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2007 roku Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Uchwały Nr...

Zarządzenie Nr 148/2007

z dnia: 23.11.2007 w sprawie: powołania Jednostki Przygotowania Projektu „Budowa pływalni w Murowanej Goślinie”. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję Jednostkę Przygotowania...

Zarządzenie Nr 147/2007

z dnia: 23.11.2007 w sprawie: powołania Jednostki Przygotowania Projektu „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media strefy aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej”. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co...

Zarządzenie Nr 146/2007

z dnia: 23.11.2007 w sprawie: powołania Jednostki Przygotowania Projektu „Budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w gminie Murowana Goślina”. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję...

Zarządzenie Nr 145/2007

z dnia: 23.11.2007 w sprawie: powołania Jednostki Przygotowania Projektu „Budowa boisk przy szkołach i placów sportowych w gminie Murowana Goślina”. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję...

Zarządzenie Nr 144/2007

z dnia: 23.11.2007 w sprawie: powołania Jednostki Przygotowania Projektu „Budowa przystani wodnej „Binduga”. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję Jednostkę Przygotowania...

Zarządzenie Nr 143/2007

z dnia: 23.11.2007 w sprawie: powołania Jednostki Przygotowania Projektu „Budowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję Jednostkę Przygotowania...

Zarządzenie Nr 142/2007

z dnia: 23.11.2007 w sprawie: powołania Jednostki Przygotowania Projektu „Budowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie”. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję Jednostkę Przygotowania...