Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 323/2008

z dnia: 27.11.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2008...

Zarządzenie Nr 322/2008

z dnia: 25.11.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 32 ust.1 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz....

Zarządzenie Nr 321/2008

z dnia: 20.11.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2008...

Zarządzenie Nr 320/2008

z dnia: 20.11.2008 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U....

Zarządzenie Nr 319/2008

z dnia: 17.11.2008 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Nr XIII/139/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok oraz art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz....

Zarządzenie Nr 317/2008

z dnia: 13.11.2008 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz § 1 uchwały...

Zarządzenie Nr 316/2008

z dnia: 04.11.2008 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz § 1 uchwały...

Zarządzenie Nr 315/2008

z dnia: 31.10.2008 w sprawie: zmiany składu Jednostki Realizacji Projektu „Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt. 2 oraz art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 ...

Zarządzenie Nr 314/2008

z dnia: 31.10.2008 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U....

Zarządzenie Nr 313/2008

z dnia: 31.10.2008 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2008 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...