Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 461/2016

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 460/2016

w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 459/2016

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 458/2016

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 457/2016

w sprawie zasad postępowania w zakresie przyjmowania, przetwarzania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz osób...

Zarządzenie Nr 456/2016

w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania zespołu pałacowo – parkowego w Nieszawie

Zarządzenie Nr 455/2016

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli zagospodarowania nieruchomości pałacowej w Nieszawie

Zarządzenie Nr 454/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie Nr 453/2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 452/2016

w sprawie określenia zasad korzystania oraz wynajmowania sal wraz z zapleczem w remizach Ochotnicznych Straży Pożarnych na terenie Gminy Murowana Goślina