Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 652/2017

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkól prowadzonych przez gminę Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 651/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 a)) na wykonanie zadania pn.: Wykonanie usługi w zakresie utrzymania oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na urządzeniach stanowiących...

Zarządzenie nr 650/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 649/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 648/2017

w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 647/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 646/2017

w sprawie: uchylające zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania oraz wynajmowania sal wraz z zapleczem w świetlicy w Uchorowie Gmina Murowana Goślina

Zarządzenie nr 645/2017

w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 644/2017

w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 643/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 349/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 08 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina