Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 241/2016

z dnia: 14.01.2016 r. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność Gminy

Zarządzenie Nr 240/2016

z dnia: 14.01.2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 239/2016

z dnia: 05.01.2016 r. w sprawie: wprowadzenia procedury nadawania i odbierania praw dostępów do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina