Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 151/2004

z dnia: 13.02.2004 w sprawie: nieodpłatnego przekazania nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Długa Goślina w kierunku na Nieszawę Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj. z 1996 roku, Dz.U.Nr 13,poz. 74 ze zmianami) i uchwały Rady Miejskiej...

Zarządzenie Nr 150/2004

z dnia: 13.02.2004 w sprawie: nieodpłatnego przekazania nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Długa Goślina Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. z 1996 roku, Dz.U.Nr 13,poz. 74 ze zmianami) i uchwały Rady Miejskiej nr 127/XVIII/2000 z dnia...

Zarządzenie Nr 149/2004

z dnia: 13.02.2004 w sprawie: nieodpłatnego przekazania nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Łoskoń Stary Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj. z 1996 roku, Dz.U.Nr 13,poz. 74 ze zmianami) i uchwały Rady Miejskiej nr 127/XVIII/2000 z...

Zarządzenie Nr 148/2004

Zarządzenia Burmistrza są dostępne do wglądu oraz pobrania i odpłatnego wydruku w kancelarii Urzędu. Zarządzenie Nr 148/2004 z dnia: 13.02.2004 w sprawie: nieodpłatnego przekazania nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Głębocko Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt 3 ustawy z...

Zarządzenie Nr 147/2004

z dnia: 12.02.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną...

Zarządzenie Nr 146/2004

z dnia: 12.02.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną...

Zarządzenie Nr 145/2004

z dnia: 09.02.2004 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 37 ust.2, pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U....

Zarządzenie Nr 144/2003

z dnia: 05.02.2004 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami ), art. 30 ust. 2 pkt....

Zarządzenie Nr 143/2004

z dnia: 05.02.2004 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 142/2004

z dnia: 02.02.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu dwustopniowego na: świadczenie...