Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie nr 646/2017

w sprawie: uchylające zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania oraz wynajmowania sal wraz z zapleczem w świetlicy w Uchorowie Gmina Murowana Goślina

Zarządzenie nr 645/2017

w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 644/2017

w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 643/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 349/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 08 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 642/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko referent ds. finasowych

Zarządzenie nr 641/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektor ds. ochrony środowiska

Zarządzenie nr 640/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 639/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 638/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu miejscowości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie nr 637/2017

w sprawie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2018 rok.