Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 682/2014

z dnia: 24.11.2014. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst...

Zarządzenie Nr 681/2014

z dnia: 18.11.2014. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2014 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się zestawienie...

Zarządzenie Nr 680/2014

z dnia: 18.11.2014. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 654/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. z 30 stycznia 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz § 20 Regulaminu Organizacyjnego...

Zarządzenie Nr 679/2014

z dnia: 18.11.2014. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 25 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz § 1 uchwały Nr XXX/314/2013 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 678/2014

z dnia: 14.11.2014. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2014 ? 2036 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Zarządzenie Nr 677/2014

z dnia: 14.11.2014. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst...

Zarządzenie Nr 676/2014

z dnia: 14.11.2014. w sprawie: projektu planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok oraz projektu planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2015 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 675/2014

z dnia: 13.11.2014. w sprawie: nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego na własność gminy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 25 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz §...

Zarządzenie Nr 674/2014

z dnia: 13.11.2014. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Zarządzenie Nr 672/2014

z dnia: 07.11.2014. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kontroli dokonywania wydatków oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina