Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 218/2015

z dnia: 04.12.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423,...

Zarządzenie Nr 217/2015

z dnia: 02.12.2015 r. w sprawie: projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2016 rok Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Ustala...

Zarządzenie Nr 216/2015

z dnia: 27.11.2015 r. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 215/2015

z dnia: 26.11.2015 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektor ds. usług komunalnych Na podstawie § 6 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 244 Burmistrza Miasta i...

Zarządzenie Nr 214/2015

z dnia: 26.11.2015 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej Na podstawie § 6 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 244 Burmistrza Miasta i Gminy...

Zarządzenie Nr 213/2015

z dnia: 26.11.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie...

Zarządzenie Nr 212/2015

z dnia: 26.11.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768,...

Zarządzenie Nr 211/2015

z dnia: 19.11.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia...

Zarządzenie Nr 210/2015

z dnia: 18.11.2015 r. w sprawie: zmiany do zarządzanie Nr 163/2015 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zakresu potrzeb remontowych budynków komunalnych na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), zarządza się,...

Zarządzenie Nr 209/2015

z dnia: 18.11.2015 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2015 rok Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się zestawienie...