Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 451/2016

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 450/2016

w sprawie ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2016 roku

Zarządzenie nr 449/2016

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 448/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 447/2016

w sprawie zmiany zarządzenia nr 423/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów na własność Gminy

Zarządzenie Nr 446/2016

w sprawie powołania zespołu w celu przeprowadzenia remontu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 18

Zarządzenie Nr 445/2016

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko inspektor ds. komunikacji społecznej

Zarządzenie Nr 444/2016

w sprawie zmiany zarządzenia nr 349/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 443/2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 442/2016

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2016 roku