Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 642/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko referent ds. finasowych

Zarządzenie nr 641/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektor ds. ochrony środowiska

Zarządzenie nr 640/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 639/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 638/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu miejscowości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie nr 637/2017

w sprawie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 636/2017

w sprawie ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2017 roku

Zarządzenie nr 635/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 634/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 633/2017

w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Murowana Goślina