Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 17/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedarzy w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 16/2018

w sprawie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 15/2018

w sprawie: zmiany do zarządzenia Nr 790/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wykonywania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 14/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 13/2018

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nadania jej Regulaminu Organizacyjnego.

Zarządzenie Nr 12/2018

w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 11/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 10/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 9/2018

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina.

Zarządzenie Nr 8/2018

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina.