Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 793/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 792/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 791/2018

w sprawie określenia wzoru Goślińskiej Karty Seniora

Zarządzenie Nr 790/2018

w sprawie wykonywania i rozliczenia z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 789/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 788/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 787/2018

w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gmin y Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 786/2018

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina, położonej w Białężynie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 785/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 784/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok