Zarządzenia Burmistrza (2004)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 225/2004

z dnia: 27.08.2004 w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt.3ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art. 28 ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca...

Zarządzenie Nr 224/2004

z dnia: 08.09.2004 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z p. zm./ oraz Uchwały Nr 127/XVIII/ 2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 kwietnia 2000 roku w sprawie określenia zasad...

Zarządzenie Nr 223/2004

z dnia: 25 sierpnia 2004 r. w sprawie: nabycia nieruchomości Na podstawie Uchwały Nr 127/XVIII/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,zarządza co następuje: §...

Zarządzenie Nr 222/2004

z dnia: 17.08.2004 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Białężynie Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r, poz.329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza się pani Urszuli Wiśniewskiej...

Zarządzenie Nr 221/2004

z dnia: 17.08.2004 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopuchowie Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r, poz.329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza się pani Małgorzacie Lewicz stanowisko...

Zarządzenie Nr 220/2004

z dnia: 17.08.2004 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r, poz.329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza...

Zarządzenie Nr 219/2004

z dnia: 17.08.2004 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r, poz.329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza...

Zarządzenie Nr 218/2004

z dnia: 17.08.2004 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza się pani...

Zarządzenie Nr 217/2004

z dnia: 17.08.2004 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36a ust. 1- 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: §1 Powierza się...

Zarządzenie Nr 213/2004

z dnia: 30 lipca 2004 r. w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku ze zm.) zarządzam co następuje: § 1 Do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy powołuję: - panią Ewę Poepke, -...