Zarządzenia Burmistrza (2005)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 371/2005

z dnia: 28.09.2005 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Barbary Kujaszewskiej Na podstawie art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 2 pkt 4 i art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy...

Zarządzenie Nr 369/2005

z dnia: 27.09.2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 368/2005

z dnia: 26.09.2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 366/2005

z dnia: 16.09.2005 r. w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 5 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały XXI/221/2004 Rady Miejskiej z dnia 25 października...

Zarządzenie Nr 365/2005

z dnia: 15.09.2005 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r., Nr 47, poz. 544 ze zmianami) zarządzam co następuje: § 1 Powołuje się w trybie publicznego losowania 10 Obwodowych Komisji Wyborczych dla...

Zarządzenie Nr 364/2005

z dnia: 13.09.2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem (art....

Zarządzenie Nr 363/2005

z dnia: 9.09.2005 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z sal w budynkach komunalnych w gminie Murowana Goślina. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 ze zmianami) oraz uchwały nr V/69/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia...

Zarządzenie Nr 362/2005

z dnia: 8.09.2005 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust.1 pkt.3, art. 35 i 37 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Zarządzenie Nr 361/2005

z dnia: 8.09.2005 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 35 i 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U....

Zarządzenie Nr 360/2005

z dnia: 8.09.2005 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...