Zarządzenia Burmistrza (2007)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 129/2007

z dnia: 17.10.2007 w sprawie: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 278/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz procedury przeprowadzania rekrutacji w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 128/2007

z dnia: 16.10.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....

Zarządzenie Nr 127/2007

z dnia: 15.10.2007 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie § 12 Uchwały Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta...

Zarządzenie Nr 126/2007

z dnia: 15.10.2007 w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goslinie w wyborach de Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 11 ust 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu z dnia...

Zarządzenie Nr 125/2007

z dnia: 12.10.2007 w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goslinie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2001 Nr...

Zarządzenie Nr 124/2007

z dnia: 11.10.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 123/2007

z dnia: 10.10.2007 w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Białężynie w wyborach de Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2001 Nr 46, poz. 499 ze zmianami)...

Zarządzenie Nr 122/2007

z dnia: 04.10.2007 w sprawie: powołania komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12.10.2001r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz Uchwały...

Zarządzenie Nr 120/2007

z dnia: 02.10.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 32 ust.1 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 119/2007

z dnia: 01.10.2007 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2007 roku Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 11 ustawy...