Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 671/2014

z dnia: 04.11.2014. w sprawie: ustalenia stawek czynszowych z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/69/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia...

Zarządzenie Nr 670/2014

z dnia: 04.11.2014 w sprawie: zmian w składzie Komisji ds. Opiniowania Projektów List Mieszkaniowych. Na podstawie art.11 ust.3 art.30 ust.2 pkt 3 ustawy § 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 nr 0, poz. 594), zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu Burmistrza Nr 25/2007 z dnia...

Zarządzenie Nr 669/2014

z dnia: 28.10.2014 r. w sprawie: w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu...

Zarządzenie Nr 668/2014

z dnia: 23.10.2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z...

Zarządzenie Nr 667/2014

z dnia: 21.10.2014 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 666/2014

z dnia: 21.10.2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 660 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 października 2014 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Informatycznego ds. obsługi informatycznej wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów...

Zarządzenie Nr 665/2014

z dnia: 21.10.2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 659 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania gminnego zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,...

Zarządzenie Nr 664/2014

z dnia: 20.10.2014 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 roku, Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca...

Zarządzenie Nr 663/2014

z dnia: 16.10.2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst...

Zarządzenie Nr 662/2014

z dnia: 14.10.2014 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2014 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się zestawienie...