Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 441/2016

w sprawie wprowadzenia Procedury Elektronicznego Obiegu Umów w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 440/2016

w sprawie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2017 rok.

Zarządzenie nr 439/1016

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 438/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 437/2016

w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 436/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie nr 435/2016

w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 434/2016

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 433/2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2016 – 2036

Zarządzenie nr 432/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej